كود اللوجن الخاص بدروس coffee script

كود اللوجن الخاص بدروس coffee script

كود اللوجن الخاص بدروس coffee script

///كود اتش تي ام ال

<html>
  <head>
    <title>Some page</title>
    <!-- bootstrap -->
    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-BVYiiSIFeK1dGmJRAkycuHAHRg32OmUcww7on3RYdg4Va+PmSTsz/K68vbdEjh4u" crossorigin="anonymous">

  </head>
    <body>
      <div class="container">
        <div class="row">
          <div class="col-lg-12">
            <h1>Hi All</h1>

            <div class="form-group">
              <label for="name">Name</label>
              <input type="text" name="name" id="name" v-model="" class="form-control"/>
            </div>

            <div class="form-group">
              <label for="name">Password</label>
              <input type="password" name="name" id="password" v-model="" class="form-control"/>
            </div>

             <div class="form-group">
              <input type="submit" name="submit" id="send" value="Login" class="btn btn-default" />
             </div>

          </div>
        </div>
      </div>

      <!--jquery -->
      <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.0/jquery.min.js"></script>
      <!-- Latest compiled and minified JavaScript -->

      <script src="index.js"></script>
    </body>
</html>

/////كود جافا سكريبت
class Login
 constructor:(info)->
  {@name , @password} = info
  @login()
 nameError:->
  alert " Please enter your name "
 passowrdError:->
  alert " Please enter your password "
 login:->
  if @name is ''
   @nameError()
  else if @password is ''
   @passowrdError()
  else
   alert "Hi #{@name}"

$('#send').on 'click' , (event) ->
 event.defaultPrevented
 name = $('#name').val()
 password = $('#password').val()
 new Login name:name , password:password


0 التعليقات


  لا يوجد تعليقات حتي الان

اضف تعليق


يجب ان يكون لديك حساب في الموقع تسجيل الدخول او تسجيل عضوية جديدة

خدمات ويب الفريق